church website design - church123.com.

Archive

 

(SINCE 18 March 2016)

PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION BELOW IS FOR THE RECORD ONLY.
IT HAS NOT BEEN PROOF READ AND MAY CONTAIN ERRORS.

________

 

1 March 2018

 

dydd gwyl dewi sant hapus!

 

 

Daffodils

 

Happy St David's Day

 

St David

Dewi Sant

 

Dyuw ein Tad

Rydych yn enw dy was Dafydd
i gynnal y ffydd Gristnogol ymhlith pobl Cymru,
i'w hannog gan ei gadw at ymprydio ac ufudd-dod,
ac i ddangos tosturi iddynt trwy weithredoedd bach o gariad mawr.

Gan fod golau yn cael ei dywallt ar y bennau'r mynyddoedd
ac fel glaw ffres yn cael ei ysgeintio ar y bryniau,
yn ein helpu i fod yn ofalwyr da o un arall
ac o Eich Creation mawr a gogoneddus.

Amen.

† ‡ †


God our Father,

You called your servant David
to uphold the Christian faith amongst the people of Wales,
to encourage them by his observance of fasting and obedience,
and to show them compassion through small acts of great love.

As light is poured onto the mountain-tops
and as fresh rain is sprinkled on the hills,
help us to be good carers of one another
and of Your great and glorious Creation.

Amen.

 

 (This prayer was written by the former Anglican Archbishop of Wales, The Most Reverend Dr Barry Morgan)

 

 

____________________________________________________

 

 

 

NEW YEAR 2018

New Year 2018

 

A Christmas Message from Archbishop John Davies of the Anglican Church in Wales.

 

Neges Nadolig gan yr Archesgob John Davies o’r Eglwys yng Nghymru.

Archbishop John Davies

P’un ai ydynt yn ffaith hanesyddol neu’n ddim ond straeon a ysgrifennwyd yn ofalus - ac rwy’n cyfaddef fod yn well gennyf yr ail opsiwn – mae gan yr adroddiadau Beiblaidd o fugeiliaid a brenhinoedd yn cael eu denu at y baban Iesu rywbeth pwysig i ddweud wrth ein cymdeithas am arwyddocad tymor y Nadolig a dechrau’r Flwyddyn Newydd.

Yn Efengyl Sant Luc y cawn stori'r bugeiliaid. Nid oedd y rhain yn unigolion dylanwadol na grymus. I’r gwrthwyneb yn wir: allan yna yn y bryniau, yn cael eu talu (ond nid rhyw lawer mae'n debyg) i ofalu am ddefaid rhywun arall. Ond i’r bobl ymddangosiadol ddibwys hyn y daw’r neges gyntaf am eni Iesu. Ystyr hyn? Yn syml, fod gan Iesu rywbeth pwysig i’w ddweud wrth y bobl gyffredin fel chi a fi. Yna trown at fersiwn Mathew o’r Efengyl lle cawn y stori am y brenhinoedd neu, os yw'n well gennych, y Doethion. Oherwydd yr anrhegion drud a symbolaidd a ddaethant, rydym i fod i ddeall fod y rhain yn bobl sylweddol; dylanwadol ac, efallai, hyd yn oed yn rymus. Deuant a chyflwyno eu hanrhegion; ond cyn gwneud hynny, dywedir wrthym iddynt “syrthio i lawr ac addoli” Iesu. Ystyr hyn? Eto, yn syml, mae gan Iesu rywbeth pwysig i’w ddweud wrth bobl o ddylanwad.

P’un ai’n fugeiliaid Luc neu frenhinoedd Matthew, mae’r straeon hyfryd hyn yn cynnwys negeseuon o wirionedd, sef fod dysgeidiaeth Iesu o Nasareth, y dyn y byddai’r plentyn o Fethlehem yn tyfu i fod, yn batrwm ar gyfer pobl gyffredin ac yn batrwm ar gyfer pobl rymus. Pwy bynnag ydym, mae ganddo rywbeth i’w ddweud am y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau a sut y gelwir arnom i ddangos consyrn cariadus, nid yn unig atom ein hunain ond at y miliynau o bobl anghenus, pobl adref a thramor, pobl yn ein cymunedau ein hunain a chymunedau pell i ffwrdd yng ngwledydd eraill y byd; pobl y mae eu straeon bywyd o angen ac anobaith yn ymddangos yn ein newyddion bob dydd: yn eu plith mae pobl ddigartref, ffoaduriaid, dioddefwyr rhyfeloedd a thlodi, erledigaeth a rhagfarn, newyn a diffyg cyfleoedd – mae’r rhestr yn ymddangos yn ddiddiwedd!

Cariad – cariad real, gwaetgoch – yw’r arf mwyaf grymus sydd gan y byd ac mae Iesu’n dangos sut y dylid ei ddefnyddio a rhaid ei ddefnyddio er lles y byd y cafodd ei eni i’w adnewyddu.

Ein neges i ni yw fod yn rhaid i ni geisio byw ein bywydau yn dangos consyrn diffuant, croesawus a chariadus at y rhai o’n hamgylch. Ei neges glir iawn i’r rhai sy’n gyfrifol am arwain a llywodraethu cymdeithasau’r byd yw y dylid gweithredu grym o fewn fframwaith y consyrn hwnnw gan yr ymddengys fod y rhaniadau rhwng y goludog a’r tlawd, hyd yn oed yn ein cymdeithas ein hun, yn cynyddu’n barhaus, ac wrth i’r lleisiau sy’n awgrymu mai dim ond at ein hunain y dylem fod â chonsyrn yn ymddangos yn fwy a mwy croch.

Dymunaf i chi’r gwir a bendith Iesu ar gyfer Tymor y Nadolig, ar gyfer y Flwyddyn Newydd a thu hwnt.

Archesgob Cymru, John Davies

 

__________

The Archbishop of Canterbury’s Ecumenical Christmas Letter to churches around the world.

“Do not be afraid; for see – I am bringing you good news of great joy for all the people” (Luke 2. 10)
 
Archbishop Justin Welby
 

Earlier this year I made a very moving visit to the Holy Land. Amid a busy schedule of meetings and visits there were some moments of stillness and prayerful encounter with the living God. At the traditional sites associated with Our Lord’s life, ministry, death and resurrection we were able to stop and to pray:

In Nazareth we prayed with Mary, the Mother of God, at the site of the annunciation;

In Bethlehem, amidst the activity of restoration works in the Church of the Nativity, we found that place of quiet where Christians come to venerate Jesus’ birth;

In Jerusalem, in the restored aedicule within the Church of the Holy Sepulchre we rejoiced in the resurrection of our crucified Lord.

The gospel story, the saving story of Jesus Christ is good news indeed. The Gospel according to St Luke tells us the story of the good news announced to the Shepherds. On the hillsides above Bethlehem the Angel of the Lord appeared and brought good news. The good news was none other than the birth in Bethlehem of a Saviour, the Christ, the Lord.

This year we have learned a new phrase in various parts of the world. This phrase is ‘fake news’. Fake news is dishonest; it is deliberate misinformation published in order to deceive, to confuse and disrupt. Fake news is used as a weapon to achieve dishonest advantage and to subvert honest debate and discussion. It is the antithesis of the good news. Fake news is but lying and does not come from God.

But we like the Angels proclaim good news and, like the Shepherds, we receive good news. The good news is good news for all people, whatever their situation in life. It is good news for politicians and leaders but is also good news for the refugees and displaced persons who continue to flee from danger and seek safety and sanctuary.

As St Gregory Nazianzen writes:

He who gives riches becomes poor, for he assumes the poverty of my flesh, that I may assume the richness of his Godhead. He that is full empties himself, for he empties himself of his glory for a short while, that I may have a share in his fullness. (Oration 38. 13)

This is truth and this is good news. As receivers of the good news we are called to pass on the good news and to make real the promise of that good news to those in need. In a poem reflecting on the evangelist St Luke, the poet and priest Malcolm Guite wrote:

“He breathes good news to all who bear a burden
Good news to all who turn and try again,
The meek rejoice and prodigals find pardon,
A lost thief reaches paradise through pain,
The voiceless find their voice in every word
And, with Our Lady, magnify Our Lord.”

(from “St Luke”, in Sounding the Seasons, (Norwich: Canterbury Press, 2012))

This Christmas I pray that we might, as Christians with one voice, proclaim again the good news that is our salvation in Jesus Christ.

In His Peace
+Justin Cantuar

The Most Reverend and Right Honourable Justin Welby
Archbishop of Canterbury

_____________________________

 

A New Year Message fom the Knights Templar Grand Chaplain-General of Wales


In this New Year of 2018 and next, the Supreme Military Order of the Temple of Jerusalem (OSMTH) - we the Knights Templar - will be celebrating the 900th Anniversary of the original foundation of our Order in 1218/19 in Jerusalem. Although there were attempts to utterly destroy the Order in the 14th Century, for example, the execution of the last medieval Grand Master (Jacques de Molay) in Paris, the Order survived and in more recent years has fully recovered and continues to grow and develop to serve the Lord Jesus Christ and the world in the 21st Century.


We have thousands of Knights and Dames and other friends in every Continent.  Our Statutes, issued by our present Grand Master (Dom Fernando Pinto Pereira de Sousa Fontes) in 1990, lay down in Article 1 that the Order is: “traditionally Christian, chivalrous, cosmopolitan, independent and non-political”

In further emphasising the Christian ethos of the Order, Article 2 states that it is:

 

 “Firmly rooted in the religious and military spirit of its origins, (and) has as its contemporary vocation:

 

—         The extension of the Reign of Our Lord Jesus Christ in society by the fulfilment of Gospel precepts and the performance of works of justice and mercy.

 

            —        The defence of the Faith, of the Holy Church and of Christian Civilisation.
        —        Maintaining a presence and a Christian influence in the Holy Land.
        —        The service of the disinherited, the poor and the sick.
        —        The spiritual edification of its members.”


It is my sincere hope and prayer that as each one of us puts into practice these noble aims God will continue to bless us and send others to join us.

‡F Graham

 

____________________________________________________________________________________________

 


CHRISTMAS 2017
 

Christmas - 2017
Illuminated Letter A - Venturino Mercati (c. 1450-1500)


At this most Holy and Joyful Christmas time we sent our very Best Wishes and Blessings to Knights and Dames of the Supreme Military Order of the Temple of Jerusalem throughout the world and to the hundreds of others who visit these pages on a daily basis.

May God (the Father, the Son and the Holy Spirit - Ever and Only One) bless, preserve and keep you safe in His Love and Care today and in the New Year ahead.

In the Holy Bible, St John tells us who the Babe at Bethlehem is - none other than Jesus, the incarnate Word of God, the Creator and Lord of All .....
 

John 1: 1 ─ 14

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 He was in the beginning with God.  3 All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

4 In Him was life, and the life was the light of men.  5 And the light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

6 There was a man sent from God, whose name was John.  7 This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through him might believe.  8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.  9 That was the true Light, which gives light to every man coming into the world.

 

10 He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. 11 He came to His own, and His own did not receive Him.

12 But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: 13 who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.

 

Peace

 

 

KTW - Banner Small
 
  Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

 

 

__________________________KT - Cross_________________________

 

 

14 DECEMBER 2017 - In St Paul's Cathedral in London today a Memorial Service was held for the people who lost their lives on 14 June 2017 in the Grenfell Tower disaster:


Grenfell Memorial Service - St Pauls Cathedra

Grenfell Banner

The Service was attended by survivors, families and friends of those who died as well as local and national community leaders including members of the Royal Family:

The Wales'

Royal Family

The Bishop of Kensington, the Right Reverend Graham Tomlin, said he hoped the Service would reassure those present that they were not forgotten by the nation, and that it would signify the start of a change for the good in community relationships.

Grenfell Memorial Service - 14 December 2017

 


KT - Cross

 

_____________________________________________________

 

20 NOVEMBER 2017 - 70th Anniversary of the Queen and Prince Philip's marriage.

The Queen  Prince Philip

We are delighted to send our loyal and most affectionate Greetings to Her Majesty and Prince Philip on the occasion of their 70th Wedding Anniversary.  We pray that God will continue to richly bless and keep them.

God Save the Queen

_____________________________________

 

11 & 12 NOVEMBER 2017 - ARMISTICE DAY & REMEMBRANCE SUNDAY

Remembrance 2016

REMEMBRANCE

A hymn for Remembrance Sunday

Words – Charles Henrywood

May be sung to the music – Finlandia by Jean Sibelius

Grant peace, O Lord, across our strife-torn world,
Where war divides and greed and dogma drive.
Help us to learn the lessons from the past,
That all are human and all pay the price.
All life is dear and should be treated so;
Joined, not divided, is the way to go.

Protect, dear Lord, all who, on our behalf,
Now take the steps that place them in harm's way.
May they find courage for each task they face
By knowing they are in our thoughts always.
Then, duty done and missions at an end,
Return them safe to family and friends.

Grant rest, O Lord, to those no longer with us;
Who died protecting us and this their land.
Bring healing, Lord, to those who, through their service,
Bear conflict’s scars on body or in mind.
With those who mourn support and comfort share.
Give strength to those who for hurt loved-ones care.

And some there be who no memorial have;
Who perished are as though they’d never been.
For our tomorrows their today they gave,
And simply asked that in our hearts they'd live.
We heed their call and pledge ourselves again,
At dusk and dawn - we will remember them!

Voice:
At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

ALL SAY
We will remember them

 

Remembrance 2017

 

  A Prayer for Remembrance Day
 
Let us pray for all who suffer as a result of conflict,
 
and ask that God may give us peace:
 
for the service men and women
 
who have died in the violence of war,
 
each one remembered by and known to God;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
For those who love them in death as in life,
 
offering the distress of our grief
 
and the sadness of our loss;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
For all members of the armed forces
 
who are in danger this day,
 
remembering family, friends
 
and all who pray for their safe return;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
For civilian women, children and men
 
whose lives are disfigured by war or terror,
 
calling to mind in penitence
 
the anger and hatreds of humanity;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
For peacemakers and peacekeepers,
 
who seek to keep this world secure and free;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
For all who bear the burden and privilege of leadership,
 
political, military and religious;
 
asking for gifts of wisdom and resolve
 
in the search for reconciliation and peace;
 
may God give peace.
 
God give peace.
 
 
 
O God of truth and justice,
 
we hold before you those whose memory we cherish,
 
and those whose names we will never know.
 
Help us to lift our eyes above the torment of this broken world,
 
and grant us the grace to pray for those who wish us harm.
 
 
 
As we honour the past,
 
may we put our faith in your future;
 
for you are the source of life and hope,
 
now and for ever.
 
Amen.

 

_____________________________________________

 

 

30 OCTOBER 2017 - There is an excellent article in today's London Evening Standard about Christian Unity and the Reformation but which also stresses the personal friendship between the Anglican Archbishop of Canterbury, Justin Welby and the Roman Catholic Archbishop of Westminster, Vincent Nichols:

 Justin Welby writes:

You might have heard the story about the German friar who nailed 95 provocative statements to a church door a long time ago, triggering something we now call the Reformation.

If you’re looking for a modern interpretation, 500 years ago next Tuesday (tomorrow), Martin Luther posted a particularly incendiary series of tweets.  He wanted to provoke debate about corruption in the Roman Catholic Church. He certainly achieved that.

Sadly, Luther couldn’t take advantage of Twitter — and it’s generally accepted that he didn’t actually hammer his arguments to a church door.  Instead he used the then cutting-edge technology of printing.  But the impact was no less dramatic.  What Luther wrote went around Europe incredibly quickly; it was the viral content of its day.

Within two decades Europe was split between Protestants and Catholics in a process called the Reformation.  The conflict that generated (which began in England in the early 1530s) continued for hundreds of years.  The first century or so was especially bloody and violent.

That is why I wanted to share the story of two Cardinal Archbishops (the most senior members of the Roman Catholic Church) — one a predecessor, the other a friend.  On this anniversary they show how much there is to mourn but also how much to celebrate.

The first is Cardinal Pole, who was Archbishop of Canterbury in the mid- 16th century.  In 1556 he planted a fig tree in the grounds of Lambeth Palace, where archbishops have lived for 800 years.  Rumour has it that he planted it to celebrate trying his predecessor for heresy, and then having him burnt at the stake.  The tree is still there today.

Fast-forward five centuries and you come to another Cardinal Archbishop — the Archbishop of Westminster, Cardinal Vincent Nichols.  Recently I was at a service with him in the Roman Catholic Westminster Cathedral.  It was a communion service, one of the most solemn services in the Christian Church globally.  Because of the events of the Reformation and the history since, it remains impossible for Anglicans and Roman Catholics to receive communion together.

At that solemn moment in the service I lined up at the front with everyone else.  But because I could not put my hands out for the bread and wine, I knelt down to be prayed for by Cardinal Nichols.  He took my hand and lifted me to my feet.  Both of us had tears in our eyes.  We are the closest of friends, and being reminded of the divisions in the global Church pains us both very deeply.

But even if you have never had anything to do with the Christian faith, those statements from Luther that started to go viral in 1517 have shaped your life — from the books you read, to the job you do, to the political system you take part in.

We have plenty to be grateful for — particularly the way that the Reformation developed our language and communication technologies.  The Reformation also paved the way for how faith is now conventionally a personal choice, rather than something imposed by our society.  We may take that for granted today but it’s a trend whose roots are found in the tumultuous events of 500 years ago.

It opened the way to the development of much stronger ideas of the nation state — especially the different kingdoms and principalities of what is now known as the United Kingdom, and eventually the development of British identity.

The arts, sciences and literature flourished, thanks to the Bible becoming available in each person’s language, rather than only in Latin.  People began to own books, starting with bibles and prayer books.

Economically, there were creative and innovative developments — especially in finance and banking.  It became acceptable to charge interest on loans, which led to the sort of economic development that had not been possible before.  If you’re reading this on your way home from the City or Canary Wharf, your work is partly down to that German friar.

But as the story of the two cardinals shows, there was also much to mourn, and much for which to be sorry.  Entirely against the teaching of Jesus Christ, Christians learnt to hate and kill each other, even more than they had done in the past.  They sought to impose faith through force when it should be a personal choice (although the Reformation eventually led to a breakdown in that coercion, it took a long time to do so).

At the heart of the Reformation was something Luther had seen as he read the Bible.  He saw that God offers forgiveness of sins, and the promise of heaven, not because we do good works but because we trust in God.  There’s an old hymn that says: “Nothing in my hand I bring,/Simply to your cross I cling.”

That was Luther’s immense discovery: the grace and love of God for human beings in all their failings and faults.

Tragically, those failings and faults showed themselves in the working out of the Reformation.  In this year of its 500th anniversary, as my friendship with Cardinal Nichols shows, we have learned once again to love one another — and to seek to bless and love the world in which we live.

 

 

__________________________________________________________________________

 

SATURDAY 21 OCTOBER 2017

THE GRAND PRIORY OF WALES
hosted an
INTERNATIONAL CHAPTER

and held a
CELEBRATORY SERVICE
including a Vigil and Investiture
at
YR EGLWYS GADEIRIOL GWYNLLYW SANT
THE CATHEDRAL CHURCH of SAINT WOOLOS
Yn Eglwys yng Nghymru
in the
CITY OF NEWPORT, SOUTH WALES

in the presence of
The Right Worshipful, The Mayor of the City of Newport
Councillor David Fouweather
 
The Presiding Officer was
His Excellency,
The Grand Prior and Master of the Knights Templar in Wales
 
Grand Prior of Wales
 
The Chevalier Brian Ansen
Knight Grand Cross of the Supreme Military Order of the Temple of Jerusalem

assisted by
 
His Excellency, Gérard Willery KGCTJ, The Grand Prior General of France
and
Her Excellency, Snezana Zecevic DGCTJ, The Grand Prior of Macedonia
 
together with many distinguished Knights & Dames from Wales and Europe
 
 
Some photographs can be seen on the page: Recent Chapter and Investiture
 
 
KTW - Banner Small

     KT - Cross

 

 

  Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

 

 

 

_____________________________

 

17 OCTOBER 2017 - At the personal invitation of His Grace Bishop Anba Angaelos OBE, General Bishop of the Coptic Orthodox Church in the United Kingdom, the Grand Chaplain-General of Wales will take part in the Procession at St Margaret's Church, Westminster Abbey for the Service Commemorating the Coptic Feast of Nayrouz, commencing at 7.00pm.

 

13 OCTOBER 2017

His Grace Bishop Anba Angaelos OBE, General Bishop of the Coptic Orthodox Church in the United Kingdom, sent us the following statement regarding the appalling murder of a Coptic priest in Cairo, yesterday:

 

12 October 2017

Another day in Egypt with another Coptic Christian murdered; this time a priest from Beni Suef, Upper Egypt, who was in Cairo collecting humanitarian aid for those most needy in his parish. Fr Samaan was paying a pastoral visit to a family in Cairo and returned to the church where he was earlier to collect his mobile phone. On the way, he was attacked by a knife-wielding assailant who chased him, stabbed him repeatedly, and then brutally killed him.

This incident makes us once again ask so many questions. Why should a priest not be able to walk safely down a street, especially a suburban street in Cairo? Why should he be chased by a man brandishing a deadly weapon and have no one run to his aid; in actual fact, everyone was running away. Why, when he lay drenched in his own blood did the ambulance service not arrive for over an hour, and then not treat him? Why, when the police finally arrived, and he lay dead, was a crime scene not secured and forensic evidence not collected to enable a robust and serious investigation? Why is his assailant immediately deemed mentally incapable without professional diagnosis, and why, if he is incapable, and a known violent criminal, is he left in the community with weapons within his reach? 

After the initial shock and the immense sadness, today is a day that brings anger and I am not apologetic for that anger. I would be just as angry if this was any other person being dealt with in this way, in any other part of Egypt or indeed any other part of the world. Yet he is a Christian, a Coptic Christian, and a Coptic priest, which makes it all the more close and all the more painful.

Just this week I have been with a Coptic delegation from Cairo seeking grants to serve not only the Coptic community but the wider Egyptian community. Grants that would cover health, education and poverty eradication. Where was this wider Egyptian community however when Father Samaan ran terrified through a street being chased by a violent criminal, and where was it when he lay dying and alone? Where was it when the assailant attacked him repeatedly, and where will it be while his family and congregation grieve the loss of their father, husband, brother, pastor and friend? These are questions that need to be addressed at every level of Egyptian community and leadership.

Crime cannot be totally eradicated, but at least it needs to be properly investigated, prosecuted, and shown to be a violation against the whole state and not just its immediate victim.

The immense pain of this incident and all that have preceded it, including: child kidnapping, forced conversion, individual targeting, bus attacks and church bombings against the Coptic Orthodox community in Egypt, leads us to hold more strongly onto the words of our Lord God in Exodus 3:7: “I have surely seen the oppression of My people who are in Egypt, and have heard their cry…for I know their sorrows.” Coptic Christians who have endured injustice, persecution, and loss of life for centuries without retaliation, repeatedly forgiving unconditionally, deserve to live with respect and dignity in their indigenous homeland.

While recognising that anger may often open a path to hatred or resentment, there are times at which it is a natural expression of a human emotion, and reaction to a sense of deep injustice. I am sure that I am not alone in my anger, but that it is shared by every law-abiding person of any belief and indeed of none, who has witnessed this vicious and inhumane attack. In the midst of this anger and this sadness however I continue to pray. I pray repose for Father Samaan, I pray for his family, I pray for his community. I pray for the wider Egyptian Christian community that feels more and more vulnerable and targeted daily against a backdrop of negligence and injustice. I pray for the wider Egyptian society, that becomes more and more discredited and compromised as these incidents continue to happen.

This anger is not void of forgiveness, but cries out for accountability and justice.

 

__________________________

 

2 OCTOBER 2017 - MEMBERSHIP & INVESTITURE SERVICE INVITATION.

Anyone interested in joining the growing membership of The Grand Priory of Wales is cordially invited to approach us via the 'Contact Us' page on the menu alongside.

Our next Investiture will be held at Newport Cathedral on Saturday 21 October 2017.

All of our Investiture and Church Services are public events, so anyone is welcome to attend.  Therefore if you wanted to make an informal enquiry just come along on 21 October and make yourself known to us - there is no oblgation to join.

Any uniformed organisation (adults or young people) wishing to attend this event will be most welcome but we must have advanced notification via the 'Contact Us' page on the menu opposite.

Any church or chapel interested in hosting one of our future events should get in touch, via the 'Contact Us' page on the menu opposite.

Further details of the next Investiture are as follows .....

 

 

SATURDAY 21 OCTOBER 2017

THE GRAND PRIORY OF WALES
will be holding an
INVESTITURE SERVICE

at the CATHEDRAL CHURCH of SAINT WOOLOS
in the
CITY OF NEWPORT, SOUTH WALES

 

 
in the presence of

The Right Worshipful, The Mayor of the City of Newport
Councillor David Fouweather

 

 

 

 

 

 

 

Anyone is welcome to attend

The Presiding Officer will be
His Excellency,
The Grand Prior of Wales
T
Grand Prior of Wales
 
The Chevalier Brian Ansen KGCTJ
 
TIMETABLE
 
The Vigil will commence at 14.30 for the new individual(s) seeking admission to The Grand Priory of Wales.   Please be at the church by 14.15 at the absolute latest.

The Investiture Service will commence at 15.30.  Would members of the public please be seated by 15.15 at the latest.  The Service will be mainly conducted in English; hymns will be sung together in both Welsh and English, the Blessing will be in both languages.

Knights and Dames will receive individual instructions depending upon their role but in any case all should be at the church by 15.00 at the absolute latest.

Invitations to the evening's Celebratory Dinner have been sent out and replies should be made directly to the Grand Secretary.

Anyone seeking further information should contact us via the 'Contact Us' page on the menu opposite.
 
 
KTW - Banner Small
 

 

     KT - Cross

 

 

  Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

 

 

________________________________________________________________________

 

 

 

31 AUGUST 2017 - The 20th Anniversary of the death of Diana, Princess of Wales:

 

Diana, Princess of Wales - arms

 

The Grand Chaplain-General placed a floral tribute, including the scented plant Rosemary ("for Remembrance") on the gate of Princess Diana's ancestral home - Althorp House in Northamptonshire:

Diana, Princess of Wales - Tribute 2

 

Diana, Princess of Wales - Tribute 1

 

Althorp House
Althorp House

________________________

 

1 January 2016 - Their Excellencies The Grand Prior of France and The Grand Prior of Wales met in Porto, Portugal with His Excellency, The Grand Master:

 

Three Wise Men
Left to Right - Their Excellencies:
Brian Ansen (Grand Prior of Wales), Dom Fernando de Sousa Fontes (The Grand Master), Gérard Willery (Grand Prior of France)


KT - Cross
  Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

______________________________

 

AUGUST 2017 - Annual Pilgrimage.

_________________________

 

24 JULY 2017 - MEMBERSHIP INVITATION.

Anyone interested in joining the growing membership of The Grand Priory of Wales is cordially invited to approach us via the 'Contact Us' page on the menu alongside.

Our next Investiture will be held at Newport Cathedral on Saturday 21 October 2017 so there is still sufficient time to apply for membership of the Order and, if approved by the Grand Master, be invested on that occasion.

Meanwhile all of our Investiture and Church Services are public events, so anyone is welcome to attend.  Therefore if you wanted to make an informal enquiry just come along on 21 October and make yourself known to us - there is no oblgation to join.

Any uniformed organisation (adults or young people) wishing to attend this event will be most welcome but we must have advanced notification via the 'Contact Us' page on the menu opposite.

Any church or chapel interested in hosting one of our future events should get in touch, via the 'Contact Us' page on the menu opposite.

Further details of the next Investiture are as follows .....

 

 

SATURDAY 21 OCTOBER 2017

THE GRAND PRIORY OF WALES
will be holding an
INVESTITURE SERVICE

at the CATHEDRAL CHURCH of SAINT WOOLOS
in the
CITY OF NEWPORT, SOUTH WALES

Anyone is welcome to attend

The Presiding Officer will be
His Excellency,
The Grand Prior of Wales
T
Grand Prior of Wales
 
The Chevalier Brian Ansen KGCTJ
 
TIMETABLE
 
The Vigil will commence at 15.00 for the new Candidate-Knights seeking admission to The Grand Priory of Wales.   Please be at the church by 14.45 at the absolute latest.

The Investiture Service will commence at 16.00.  Would members of the public please be seated by 15.50 at the latest.  The Service will be mainly conducted in English; hymns will be sung together in both Welsh and English, the Blessing will be in both languages.

Knights and Dames will receive individual instructions depending upon their role but in any case all should be at the church before 15.30 at the absolute latest.

Invitations to the evening's Celebratory Dinner being held in the City of Newport will be sent out in due course and replies should be made directly to the Grand Secretary.

Anyone seeking further information in advance should contact us via the 'Contact Us' page on the menu opposite.
 
 
KTW - Banner Small
 

 

     KT - Cross

 

 

  Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

 

 ________________________________________________________________________

 

 SATURDAY 24 JUNE 2017 - ARMED FORCES DAY

AFD-2017 - Welsh

AFD-2017 - English

SHOW YOUR SUPPORT

__________________________________________________________________________


WEDNESDAY 14 JUNE 2017 - London Tower Block Fire.

         London Blaze 1      London Blaze 2

 

Our hearts and sincere prayers go out to all those affected in any way by the dreadful tower block fire in west London today.  The tragic loss of life and many injuries are so awful that words fail us.  May God Bless all those who are bringing support and help to this community.

 

___________________________________________________________
 

 

SUNDAY 11 JUNE 2017 - TRINITY SUNDAY.  This important Christian festival day is best summed up in the words of the great hymn: "Holy, holy, holy, Lord God almighty":

Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
Early in the morning our song shall rise to thee;
Holy, holy, holy! merciful and mighty,
God in three persons, blessed Trinity!

Holy, holy, holy! All the saints adore thee,
Casting down their golden crowns around the glassy sea;
Cherubim and seraphim falling down before thee,
Which wert and art and evermore shalt be.

Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee,
Though the eye of sinful man thy glory may not see,
Only thou art holy; there is none beside thee,
Perfect in power, in love, and purity.

Holy, holy, holy! Lord God Almighty!
All thy works shall praise thy name, in earth and sky and sea;
Holy, holy, holy! merciful and mighty,
God in three persons, blessed Trinity

Holy, holy, holy

The writer of this hymn, Reginald Heber (1783-1826), was born into a wealthy, educated family.  He was a bright youth, translating a Latin classic into English verse by the time he was seven and entering Oxford University at 17.  He won two awards for his poetry during his time there.  After graduation he became rector of his father's church in the village of Hodnet near Shrewsbury in the west of England where he remained for 16 years.  He was appointed Bishop of Calcutta in 1823 and worked tirelessly for three years until the weather and travel took its toll on his health and he died of a stroke.  Most of his 57 hymns, which include "Holy, Holy, Holy," are still in use today.

The usual tune, NICAEA, is named after the Council of Nicaea (A.D. 325), convened in the town of Nicaea in Bithynia, at which church leaders formulated a consensus of belief and practice amongst Christians concerning the doctrine of the Trinity in order to oppose the heresies of Arius.  The result was the well-known Nicene Creed, a document passed down through the ages as one of the pillars of church doctrine.  The primary function of this creed was to establish a firm belief in the Trinity, countering the heresy of Arius, who believed that Jesus was not fully divine and was neither the Creator of all things, nor “being of one substance with the Father …”, as the creed puts it so neatly.

New Knights and Dames, seeking to be admitted to the Grand Priory of Wales, recite the Nicene Creed before kneeling to receive the accolade on behalf of the Grand Master.

It was this creed that inspired Reginald Heber to write this great hymn of praise to the Triune God, with the intent that the hymn be sung before or after the creed was recited in church services, and especially on Trinity Sunday – eight weeks after Easter.

The tune for this hymn is one of the finest tunes composed by John Bacchus Dykes (1823-1876) and is also entitled NICAEA in recognition of Heber's text.  The words evoke a sense of awe at the majesty of God and call on all of creation - humans, saints and angels and all living things - to praise the non-divisibilty unity of God, three-in-one and one-in-three.

_________________________________________

 

SATURDAY 10 JUNE 2017 - Today is the 96th Birthday of His Royal Highness, Prince Philip, Duke of Edinburgh.  We are pleased to express and send our Very Best Wishes to His Royal Highness and pray that his exemplary service for Her Majesty The Queen, the United Kingdom and Commonwealth will long continue to inspire and encourage us.  God Save the Queen.

_____________________________________________________

 

SATURDAY 3 JUNE 2017: LONDON .....

KTW - Union Flag at half mast


See the page entitled: Terrorist Attacks in Manchester & London 2017

 

TUESDAY 23 MAY 2017:  MANCHESTER .....

 

Manchester - Prayer Flag

 

See the page entitled: Terrorist Attacks in Manchester & London 2017

 

________________________________________________

 

MONDAY 22 MAY 2017:   Page www.knightstemplar-wales.org/templarsprimitiverule.htm on this website has been considerably updated.

_______________________________________________________________

 

MONDAY 24 APRIL 2017:  More details and photographs of our Investiture held on 1 April 2017 can now be seen on the 'Last Investiture' page.

 

________________________________

 

HOLY WeEK 2017

 

Holy Week

 

To enable the events surrounding the first Easter to be read more easily our normal website date order has been reversed - starting with the first Good Friday, through Holy Saturday and then the first Easter Sunday.

 

† ‡ †

 

GOOD FRIDAY 14 APRIL 2017

The events of the first Good Friday

During the night Jesus’ guards insulted and tormented him. They blindfolded and beat him, saying mockingly: ‘If you are a prophet, tell us who hit you’. When morning came Jesus was brought before the Jewish Governing Council, which consisted of the chief priests, elders and teachers of the Law. ‘Tell us,’ they said, ‘if you are the Messiah, the Son of God.’ His reply, ‘It is you who say that I am’, was regarded as sufficient evidence for his condemnation for blasphemy. He was taken before Pontius Pilate, the Roman governor, and accused of claiming to be King of the Jews and thus of subverting Roman rule. After interrogating him Pilate concluded he had done nothing wrong, and was inclined to release him. When however he discovered that Jesus came from Galilee, he sent him to be judged by the ruler of that province, Herod son of Herod the Great, who happened to be in Jerusalem.

Herod had heard a great deal about Jesus and had long wanted to meet him. He questioned him at length, but Jesus refused to reply. Eventually Herod sent him back to Pilate arrayed in a gorgeous robe, thereby making up a quarrel between them.

Pilate still believed that Jesus was being falsely accused, and his wife sent him a message to the same effect. So he decided to take advantage of a custom by which a prisoner chosen by the people was released at Passover-tide. He was holding another well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas, and he asked the crowd which had gathered: ‘Which one would you like me to release - Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah?’ The chief priests and elders had worked on the crowd, so they responded ‘Barabbas’. ‘What then am I to do with Jesus called Messiah?’ asked Pilate. The reply came repeatedly and with increasing emphasis: ‘Crucify him!’

When Pilate saw that his efforts to save Jesus were fruitless, and that there was a danger of a riot breaking out, he took water and washed his hands, saying; ‘My hands are clean of this man’s blood.’ He released Barabbas and had Jesus flogged; then he handed him over to be crucified. The soldiers made sport of him, stripping him, dressing him in a scarlet cloak, and putting a reed in his hand and a crown of thorns on his head. They paid him mock homage, spat upon him, and beat him. Then they put on his clothes again, and led him away.

(see: Luke 22.63 - 23.12; Matthew 27.15 - 31)

The Crucifixion

By then Jesus was too weak to carry his cross to the place of execution, so the soldiers compelled a man named Simon from Cyrene in North Africa to carry it for him. Among the great crowd which followed him were many women, who wept for him. Jesus told them to weep for themselves and for their children because dreadful times were coming.

When they reached the place called ‘The Skull’ the soldiers crucified him and two criminals, one of them on his right and one on his left.

 

 

Good Friday

Jesus said: ‘Father forgive them; they do not know what they are doing.’ Above his head was an inscription saying ‘The King of the Jews’. The soldiers shared out his clothes by casting lots; they and the crowd, which included Jewish leaders, jeered at him, saying: ‘He saved other people; now let him save himself if he really is God’s chosen Messiah’. Even one of the criminals crucified with him joined in the taunting; but the other reproached him, saying: ‘We are getting what we deserve, but this man has done nothing wrong’. Then he said to Jesus: ‘Remember me when you inherit your kingdom’. Jesus replied: ‘Today you will be with me in Paradise’

 

 

 

 

 

 

From midday darkness fell until three o’clock in the afternoon. Then Jesus shouted: ‘My God, my God, why have you deserted me?’ Some of the bystanders thought he was calling upon Elijah; one of them offered him wine in a sponge held on the end of a stick, and said: ‘Let’s see if Elijah will come and help him’. Jesus then gave another loud cry and died; and at that very moment the curtain dividing the Holy of Holies from the rest of the Temple building was torn in two. When the Roman officer who had supervised the execution saw how Jesus had died he said: ‘This man was really God’s Son.'

 

 

KTW - Good Friday

The day was a Friday, the eve of the Sabbath, and the Jews were anxious that the bodies should not remain on the crosses once the Sabbath had begun. Pilate therefore agreed that the legs of the condemned men should be broken, to hasten their deaths. This was done in the cases of the two criminals but when the soldiers came to Jesus they found he was already dead. They did not break his legs, but one of them thrust a spear into his side, causing a flow of blood and water.

(see: Luke 23.26 - 43; Mark 15.33 - 39; John 19.31 - 37)

 


HOLY SATURDAY 15 APRIL 2017

 

 

The first Good Friday evening and Holy Saturday

 

That Friday evening Joseph of Arimathaea, a member of the Jewish Governing Council but also a follower of Jesus, asked Pilate if he might have Jesus’ body. Once Pilate had given permission, the body was taken down from the cross and wrapped in a linen sheet. Then it was laid in a tomb cut out of the rock, which Joseph had prepared for himself, and a large stone was rolled in front of it. Some of the women who had witnessed the crucifixion watched over the grave.

The next day the Jewish leaders asked Pilate if they could protect the tomb with a guard, lest the disciples should come, steal the body and then falsely claim that Jesus had risen from the dead. Pilate agreed to their request, and the tomb was sealed and guarded.

KTW - Holy Saturday

 

EASTER DAY 16 APRIL 2017

ALLELUIA!  CHRIST IS RISEN!

Χριστός ἀνέστη!
Khristós Anésti!

 

Christ is Risen

HE IS RISEN INDEED!  ALLELUIA!!

Ἀληθῶς ανέστη!
Alithós Anésti!


The events on the first Easter Day

At daybreak on the first Easter Day, Mary Magdalene and another Mary, two of the women who had watched over the tomb, visited it again. Suddenly there was a violent earthquake and an angel, descending from heaven, rolled away the stone in front of the tomb, and sat upon it. He said to the women: ‘Do not be afraid. Jesus has been raised and is going before you to Galilee. Go quickly, and tell his disciples.’

As the women hurried away in awe and joy they were met by Jesus himself. They knelt before him; he told them to continue with their errand and to deliver the message the angel had given them. Meanwhile the guards at the tomb, who had been overcome with fear when the angel appeared, returned to the Jewish leaders and told them what had happened. The leaders bribed them to say that the disciples had come by night and stolen the body; and this story was circulated widely.

Later that day two downcast followers of Jesus were walking to the village of Emmaus, seven miles from Jerusalem. Jesus joined them on the road, but they did not recognise him. He asked the reason for their sadness, and they told him of all that had recently occurred in Jerusalem. In response he used the Scriptures to explain that it was necessary for the Messiah to suffer before being glorified. When the travellers reached their home they invited him in; and, as he blessed and broke bread, they realised who he was. Then he disappeared, and they immediately set off back to Jerusalem to tell the other disciples what they had seen and heard.

(see: Matthew 27.37 - 28.15; Luke 24.13 - 33)


God so loved the world, that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him,
should not perish,
but have everlasting  life.
[John 3: 16]
 

Easter - Celandines

For the full account in the Holy Bible of the resurrection of Jesus
read the Gospel according to St John, Chapter 20.

† ‡ †

__________________________________________________

 

PALM SUNDAY 9 APRIL 2017

 

Our heartfelt prayers and thoughts go out to all those who have had a family member, relative, friend or loved one killed, or injured in any way, as a result of the horrendous attacks on Coptic Orthodox Christians in Eygpt today.  Nothing will shake our resolve to stand alongside our beloved Coptic Brothers and Sisters in solidarity against these dreadful and murderous outrages.


We publish below, in full, the Statement made today by His Grace Bishop Angaelos MBE.  His Grace is one of the distinguished holders of the Knights Templar Aymeric Memorial Medal (see elsewhere on this website for more details).

The Coptic Orthodox Church Centre
Shephalbury Manor
Broadhall Way, Stevenage, Hertfordshire
United Kingdom SG2 8NP

Tel:  +44 (0)207 993 9001  
Fax: +44 (0)207 993 2183
www.CopticCentre.com

 

Statement by His Grace Bishop Angaelos,
General Bishop of the Coptic Orthodox Church in the United Kingdom,
following two explosions in Coptic Churches in Tanta and Alexandria

 
9 April 2017

Today, Egypt's Christians experienced yet another targeted attack, with a bombing of the Church of Saint George in Tanta during what was meant to be a joyous day of families celebrating Palm Sunday.  A few hours later there was a second bombing in Alexandria, killing innocent men, women and children as they left a Palm Sunday Liturgy that was officiated by His Holiness Pope Tawadros II, Pope of Alexandria and Patriarch of the See of Saint Mark.

While it is still too early to determine responsibility, what is undeniable is the senseless and heartless brutality that can lead a person or people to indiscriminately take innocent lives, especially at the most vulnerable hour of prayer.

Today we suffer with our sisters and brothers who have experienced losses in London, in Stockholm, and as well as those who continue to suffer on a daily basis across the Middle East. We pray for them and their families as well as their suffering and struggling communities.

We pray for His Holiness Pope Tawadros II and all our Coptic clergy in Egypt who continue to serve their spiritual children faithfully and diligently at a time in which their leadership and pastoral care is needed by our whole community. We also pray for our Coptic Orthodox sisters and brothers who continue to be resilient in the face of ongoing and escalating attacks, and who resist the urge to react vengefully or reciprocally.

We are also saddened by the news that members of the security services who attempted to foil the second bombing in Alexandria lost their lives in the line of duty. We pray comfort and resolve for their families and colleagues.

As we celebrate Palm Sunday today and Christ’s entry into Jerusalem, we now also mark the entry of those who have passed today into the heavenly Jerusalem. As we continue into the Holy Week of our Saviour, we share in the pain and heartbreak of their families and of all those affected by today’s incidents. As we celebrate the Feast of the glorious Resurrection at the end of this week, we are reminded that our life here on earth is a journey often filled with pain, at the end of which is a promised glorious and eternal life void of such suffering and evil.

*Ends*

 

In memoria aeterna erit iustus.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

The just shall be in everlasting remembrance.
Grant them eternal rest, O Lord,
and let perpetual light shine upon them,
 

 

KT - Cross

 

_________________________________________________________________

 

FRIDAY & SATURDAY 7-8 APRIL 2017

Following an awful lorry 'incident' in central Stockholm on Friday afternoon when many people were seriously injured and several were killed - including a little girl and a British man - we sent our sincere prayers and condolences to our dear friend and Brother Owe Wagermark KGCTJ, the Grand Prior General (Emeritus), Envoy of Scandinavia - expressing our solidarity and support to the people of Sweden and our Knights & Dames there.  We received the following messsage on Saturday:

Dear Sirs,
 
Thank you for your thoughts and prayers!
 
After the events in Stockholm last afternoon Sweden will never be the same again.
 
From a terrorism point of view Sweden has been spared, but from last night we unfortunately joined Paris, Berlin, Brussels, London etc in this perspective.
 
Your letter was forwarded to me from Owe Wagermark.  I was installed as Grand Prior Sweden as late as last Saturday.
 
Best Regards,
Johan Wåhlén
Grand Prior OSMTH Sweden

 

 

________________________________________________________________________________

 

SATURDAY 1 APRIL 2017
 

THE GRAND PRIORY OF WALES
held an
INVESTITURE SERVICE

at the ancient church of St Michael & All Angels
in the Rectorial Benefice of Cwmbrân,
Yn Eglwys yng Nghymru,
Llantarnam, Cwmbrân.

The Presiding Officer was
His Excellency,
The Grand Prior and
Master of the Knights Templar in Wales

T
Grand Prior of Wales
 
His Excellency, The Chevalier Brian Ansen KGCTJ

Also in attendance was a distinguished delegation from
The Grand Priory of France
led by:

KTW - Grand Prior General of France

His Excellency, The Chevalier Gérard Willery KGCTJ 
Grand Prior General of France


More details and photographs will be found on the 'Latest Investiture' page
 

__________________________________________

 

WEDNESDAY 22 MARCH 2017

 

KTW - Union Flag at half mast

We stand alongside, with our heartfelt prayers and thoughts, all those who have had a family member, relative, friend or loved one, killed or injured in any way as a result of the terror attack in London.  Nothing will shake our resolve to uphold and defend the Peace, Democracy and Freedom under the Law which we enjoy in our country today.
 

The Brandenburg Gate, Berlin

 The Brandenburg Gate, Berlin
 

Union Flag over Parliament

The Union Flag flying over Parliament
 

KT - Cross 

_______________________

 

Ash Wednesday : 1 March 2017
[The first day of Lent]

 

 _______________________________________________________________________

 

dydd gwyl dewi sant hapus!

 

Daffodils

 

 

St David

Dewi Sant

 

Dyuw ein Tad

Rydych yn enw dy was Dafydd
i gynnal y ffydd Gristnogol ymhlith pobl Cymru,
i'w hannog gan ei gadw at ymprydio ac ufudd-dod,
ac i ddangos tosturi iddynt trwy weithredoedd bach o gariad mawr.

Gan fod golau yn cael ei dywallt ar y bennau'r mynyddoedd
ac fel glaw ffres yn cael ei ysgeintio ar y bryniau,
yn ein helpu i fod yn ofalwyr da o un arall
ac o Eich Creation mawr a gogoneddus.

Amen.

† ‡ †


God our Father,

You called your servant David
to uphold the Christian faith amongst the people of Wales,
to encourage them by his observance of fasting and obedience,
and to show them compassion through small acts of great love.

As light is poured onto the mountain-tops
and as fresh rain is sprinkled on the hills,
help us to be good carers of one another
and of Your great and glorious Creation.

Amen.

 

 (This prayer was written by The Anglican Archbishop of Wales, The Most Reverend Dr Barry Morgan)

 

 

____________________________________________________

 

18 - 25 January 2017:

 

 

The Week of Prayer for christian unity

 

 

The whole of this topic can easily be summed up in Jesus own words, as recorded in St John's Gospel, Chapter 17 where He prays for all believers and particularly in verses 20-21:

"My prayer is not for them [His disciple] alone.  I pray also for those who will believe in me through their message, That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you.  May they also be in us so that the world may believe that you have sent me." 

 

"That all of them may be one ... so that the world may believe that you have sent me"

 

It seems that we really do need to ask ourselves how it is, that even after many hundreds of years, Christian churches across the world are still talking about Christian Unity instead of just being and doing it ............

so tHat the world will Believe

 

For more information see also: https://ctbi.org.uk/week-of-prayer-for-christian-unity-2017
 

_________________________________________

 

6 January 2017              EPIPHANY

 

Epiphany is an ancient Christian festival and is celebrated across the world in numerous ways.

In Western churches it is mainly associated with the visit of the Magi (the 'wise men') to the infant Jesus when God revealed himself to the world through the incarnation (the birth) of Jesus.  According to Matthew 2:11 they offered him gifts of gold, frankincense and myrrh.

Epiphany - gifts

The Gospel account indicates that the Magi had been led to the place where Jesus and the Holy Family were, by following a star:

Epiphany - a star

This event is re-enacted by some children:

Epiphany - children

 

In Eastern churches, Epiphany usually celebrates the baptism of Jesus by St John the Baptist, in the River Jordan:

Epiphany - Jesus Baptism

Alternatively it also commemorates Jesus' first miracle at the Wedding Feast at Cana in Galilee, where he turned jars of water into high quality wine:

Epiphany - Cana  Magi


Finally Epiphany could represent the flight of the Holy Family into Eygpt and hence escape Herod's anger and the murder of boys under 2 years, in Bethlehem:

Epiphany - Flight into Eygpt

 

All of these celebrations and images seek to illustrate 'Epiphany' - which means 'the showing forth' or 'revelation' of Jesus to non-Jews (that is, the Gentiles) - on various occasions during HIs life:

Recently, looking South, from most parts of Great Britain on a clear evening at about 16.30, the moon could been seen with the planet Venus above it:

Epiphany - Moon and Venus

 

Currently the moon appears higher in the sky with Venus to one side:

Epiphany - Moon and Venus 2

Of course Venus (a planet) is not the Star which the Magi followed but, other than the Moon, it is the brightest 'light' presently visible in the evening sky.  It can remind us of the lovely Epiphany Carol by William Chatterton Dix (1837-1898):

As with gladness, men of old
Did the guiding star behold
As with joy they hailed its light
Leading onward, beaming bright
So, most glorious Lord, may we
Evermore be led to Thee.

As with joyful steps they sped
To that lowly manger bed
There to bend the knee before
Him Whom Heaven and earth adore;
So may we with willing feet
Ever seek Thy mercy seat.

As they offered gifts most rare
At that manger rude and bare;
So may we with holy joy,
Pure and free from sin’s alloy,
All our costliest treasures bring,
Christ, to Thee, our heavenly King.

Holy Jesus, every day
Keep us in the narrow way;
And, when earthly things are past,
Bring our ransomed souls at last
Where they need no star to guide,
Where no clouds Thy glory hide.

In the heavenly country bright,
Need they no created light;
Thou its Light, its Joy, its Crown,
Thou its Sun which goes not down;
There forever may we sing
Alleluias to our King!

 

 

 

Or as the Gospel of St Matthew (Chapter 2, verse 10) puts it:


“When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.”

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

NEW YEAR 2017

 

Knights and Dames of the Grand Priory of Wales (OSMTH) send their Greetings and very Best Wishes for a Peaceful New Year to fellow Knights and Dames and our many friends across the world.

We had a photo from a Templar supporter of a view in Auckland, New Zealand - where the New Year 'arrived' many hours before us:

New Year - Auckland, New Zealand

 

And here's a couple of New Year photos from Templar friends in Sydney, Australia:

New Year - Sydney, Australia

 

New Year - Sydney, Australia

 

Here are three mid-night pictures from London, taken off the television:

New Year - London - TV1

21 seconds to midnight
 

New Year - London - TV2

Midnight


New Year - London - TV3

View through the 'London Eye'

 

More photographs of the New Year celebrations from across  the world are featured on a new page on this website entitled New Year 2017.

 

_____________________________

 

NEW YEAR's honour 2017

 

We're pleased to congratulate Mark Gill, Executive Director of the Magna Carta 800th Anniversary Commemoration Committee, on being awarded the British Empire Medal (BEM) in the 2017 New Year's Honours List "for services to the 800th Anniversary Commemoration of Magna Carta".

Since 2014 Mark has worked tirelessly for us on the Committee and constantly encouraged us all to put on high quality exhibitions and events during 'Magna Carta Year (2015)' and continues to ensure that the excellent programmes commenced have a lasting legacy.  Thank You, Mark.

The latest Newsletter (December 2016) can be found at: http://magnacarta800th.com/newsletters/Magna_Carta_Newsletter_December_2016.pdf

On our behalf our Grand Chaplain-General presented Mark with an Aymeric Memorial Medal at the House of Lords on 3 December 2015.  Here is Mark (looking pensive) on that day, sitting next to the Committee Chairman, the distinguished Chevalier, Sir Robert Worcester KBE DL (a fellow-holder of the Aymeric Memorial Medal):
 

Mark Gill  Sir Robert Worcester

 

Details of other holders of this medal can be found on the Aymeric Memorial Medal page of the menu to the left.


 

_________________________________________________________________________________

 

 

cHRISTMAS 2016

 

The Holy Bible placed on record the facts about Jesus.  In the passage below one of Jesus's main followers (St John) set out some of the initial information.  He referred to Jesus as 'the Word' and the man 'John' about whom he wrote is better know as John the Baptist, whose life story is also recorded in the Bible.  The account here is taken from the Gospel of St John, Chapter 1, verses 1-14.  It is taken from the the Authorised or King James' Version of the Bible: 

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 The same was in the beginning with God. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 4 In him was life; and the life was the light of men. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man sent from God, whose name was John. 7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe. 8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light. 9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. 11 He came unto his own, and his own received him not. 12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: 13 which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

 

Christmas - Holly  berries

 

A popular Christmas Carol, usually sung to a tune by Gustav Holst, is that written by Christina Rossetti in about 1872, entitled "In the bleak mid-winter" :
 

In the bleak mid-winter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter
Long ago.

Our God, Heaven cannot hold Him
Nor earth sustain;
Heaven and earth shall flee away
When He comes to reign:
In the bleak mid-winter
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty,
Jesus Christ..

Angels and archangels
May have gathered there,
Cherubim and seraphim
Thronged the air,
But only His mother
In her maiden bliss,
Worshipped the Beloved
With a kiss.

What can I give Him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb,
If I were a wise man
I would do my part,
Yet what I can I give Him,
Give my heart.


So the question is whether Christina Rossetti was writing with "poetic licence" or did she know that it can snow at Christmas-time in the Holy Land?

The answer is a definite 'Yes'.  It certainly does snow there and the following photographs taken on 12 and 13 December 2013 show scenes in Bethlehem and Jerusalem:

Snow in Jerusalem

Jerusalem - Christmas 2013
 

Snow at the Dome of the Rock

A Palestinian youth throws a snowball in front of the Dome of the Rock
in the old city of Jerusalem on 12 December 2013
as a winter weather front hit the region,
bringing early snow and a steep drop in temperatures.


The first Knights Templar believed that the Dome of the Rock was the original Temple of Solomon.  Consequently when they made the site their headquarters they came to be known as the Knights of the Temple - in short the Knights Templar - hence our name today.

Snow in Jerusalem

Jerusalem - Christmas 2013

Snow in Jerusalem

Jerusalem - 13 December 2013

Snow in Jerusalem

Jerusalem - 13 December 2013

Bethlehem - 12 December 2013

Snowing at Christmas in Bethlehem

Manger Square and the Church of the Nativity
12 December 2013

 

***   ***   ***

To everyone who reads this page we send our very
Best Wishes for
a Holy and Joyful Christmas
and
a Peaceful New Year

***   ***   ***


KT - Cross

____________________________________________

 


ADVENT SUNDAY : 27 NOVEMBER 2016

Advent Sayund

 

Historically purple is the main colour used for Advent because it reflects penitence, fasting, and the colour of royalty as we welcome the Advent of the King of All - Jesus Christ.  The focus of the entire season is the celebration of the birth of Jesus the Christ at his first Advent, and the anticipation of the future return of Christ the King on his second Advent.

Advent wreaths are symbolic of Advent in some countries.  They are usually made of fir and decorated with gold and silver ribbons or scarlet woolen threads.  Lit wreaths may be displayed on the table where family and friends sit while singing carols and preparing handmade gifts.

 

A Prayer for Advent

Lord, thou hast given us thy Word for a light to shine upon our path;
grant us so to meditate on that Word, and to follow its teaching,
that we may find in it the light that shines more and more
until the perfect day;
through Jesus Christ our Lord.

(St. Jerome, c 342 - 420)

 

__________________________________________

 

 

REMEMBRANCE SUNDAY : 13 NOVEMBER 2016

"Lest we forget"


Remembrance Sunday Poppy

 

Remembrance 2016 - The Queen

Her Majesty The Queen at the Cenotaph this morning

Remembrance 2016 - Her Majesty

 

________________________


ARMISTICE DAY : FRIDAY 11 NOVEMBER 2016
 

Remembrance 2016

 

________________________

 

 

Banner of the Knights Templar of Wales

 

 

22 October 2016 - An Investiture in Wales took place on Saturday 22 October 2016.  For more details see the 'Last Investiture' page opposite.
 
________________________________________________________________________

2 APRIL 2016

 

 

THE GRAND PRIORY OF WALES
held a Service of
INVESTITURE & REMEMBRANCE

at the ancient church of St Michael & All Angels
in the Rectorial Benefice of Cwmbrân,
Yn Eglwys yng Nghymru,
Llantarnam, Cwmbrân
by kind permission of the Associate Priest
and the Church Wardens.

Presiding Officer:
His Excellency,
The Grand Prior of Wales

Grand Prior of Wales
The Grand Prior of Wales
 
The Chevalier Brian Ansen KGCTJ
 
During the Vigil for the candidates seeking admission to the Order, before the Investiture Service, an existing Knight in the Order was baptised.

At the Investiture five new Knights and Dames were admitted to The Grand Priory of Wales and two to The Grand Priory of England (The Grand Prior of England also being in attendance).  In addition an existing Knight of the Order was welcomed into The Grand Priory of Wales.  About 40 people attended the events including about a dozen Knights, Dames and their families from The Grand Priory of England.
 
KT - Mike - 1 - Copy.jpg
 

During the Service the Bible Readings were from Saint Paul's letter to the Colossians Chapter 1, verses 15-22; together with the Gospel according to Saint John, Chapter 1, verses 1-14.

The Sermon was preached by The Grand Chaplain-General of Wales on the theme of the Indivisible Holy Trinity - our God only One - Father, Jesus Christ & the Holy Spirit - the Creator of All.

Hymns included Arglwydd, arwain trwy'r anialwych (Guide me, O Thou great Jehovah) and Love Divine, all loves excelling.

Prayers included the following:

Almighty God, we thank you for the memory of your faithful servants, especially our dear Brother, Chevalier David Bergstrom, who have fought the good fight, finished their course, and kept the faith.

Help us to imitate their example of holy living, and to follow them in all virtuous and godly ways.

We also remember  Private John Williams (Fielding) Victoria Cross , a hero of the Battle of Rorke's Drift, buried in the churchyard here and the tragically executed Roman Catholic Saint David Lewis, arrested here and buried in Usk.

Lord God, our heavenly Father, fill us with your Holy Spirit of truth, charity, unity and peace; through our Saviour Jesus Christ.  Amen.
 
KT - Mike - 2 - Copy.jpg
 

The Service concluded in the churchyard at the grave of John (Fielding) Williams VC:
 
John Williams VC
 
 
Prayers were said by The Grand Chaplain-General:
 
John Williams VC - grave
 
The Grand Prior of Wales laid a beautiful wreath:
 

Wreath
 


At the time of his award of the Victoria Cross Private John Williams (Fielding) was serving in B Company, 2nd Battalion, the 24th Regiment of Foot (the 2nd Warwickshire Regiment) which later became the South Wales Borderers.  So the wreath was made up of Daffodils for Wales, Spring flowers, and Honeysuckle leaves representing the flower of Warwickshire:

 

Honeysuckle Lonicera periclymenum

 

A copy of the page from the London Gazette dated Friday, May 2, 1879 announcing the award and the text of the citation, was included in the Order of Service.

A bugler sounded the Last Post & Reveille and we observed a minute of silent tribute.  Our flags were lowered in his honour.

After the Service Knights and Dames of the Order with their families and friends attended a celebratory Dinner.  A number of individuals indicated their desire to join the Order.

 

   

Crowned Cross
 

 Non Nobis, Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo Da Gloriam

 
______________________

 


18 March 2016 - On this day we remember past and present Knights Templar and especially those who have kept the Christian Faith in their lives, actions, homes, hearts and minds.

We give thanks to God for those who have died for the Faith.  At this time therefore we recall those Knights Templar who have suffered martyrdom, including Jacques de Molay (the last medieval Grand Master) and Geoffroi de Charnay (the Master of Normandy) who were cruellly burnt at the stake in Paris 702 years ago, on the false orders of the King of France, Philip IV (known as Philip the Fair), on this very day in 1314:

Arms - Jacques de Molay
Jacques de Molay - Coat of Arms
 

 

Each year Knights and Dames of the Order from all over the world gather in Paris for solemn commemorations of these holy martyrs.  Amongst those in attendance were our Grand Prior, Grand Treasurer and Grand Chaplain-General.

 

Jacques de Molay - Execution
Depiction of the Martyrdom of
Jacques de Molay, Grand Master and
Geoffroi de Charney, Master of Normandy

In memoria aeterna erit iustus.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

The just shall be in everlasting remembrance.
Grant them eternal rest, O Lord,
and let perpetual light shine upon them,

 

KT - Cross

 

 

† ‡ †

 

____________________________

Contact